27.juuli 2012 seisuga oli teostatud kanded tõuraamatusse alljärgnevalt:

Eeltõuraamat T  0 mära, 0 täkku ja 2 ruuna

TA peatõuraamat 0 mära, 0 täkku ja 7 ruuna
TA tõuraamat 9 mära, 11 täkku ja 7 ruuna
TA eeltõuraamat 183 mära, 93 täkku ja 133 ruuna
TA peatõuraamat I 68 mära, 10 täkku ja 2 ruuna
TA peatõuraamat II 183 mära, 14 täkku ja 0 ruuna

TB peatõuraamat 124 mära, 9 täkku ja 1 ruuna
TB tõuraamat 0 mära, 3 täkku ja 5 ruuna
TB eeltõuraamat 161 mära, 67 täkku ja 95 ruuna
TB register A 102 mära, 31 täkku ja 55 ruuna
TB register B 2 mära, 0 täkku ja 1 ruuna

 Vaata tori tõugu varssade nimekirju:

2013.a. sündis kokku 62 varssa, sh 39 tõuraamatu TA osa varssa, 23 tõuraamatu TB osa varssa

2012.a. sündis kokku 54 varssa, sh 35 tõuraamatu TA osa varssa, 19 tõuraamatu TB osa varssa

2011.a. sündis kokku 76 varssa, sh ... tõuraamatu TA osa varssa, .... tõuraamatu TB osa varssa

2010.a. sündis kokku .... varssa, sh ... tõuraamatu TA osa varssa, .... tõuraamatu TB osa varssa
2009.a. sündis kokku .... varssa, sh ... tõuraamatu TA osa varssa, .... tõuraamatu TB osa varssa
2008.a. sündis kokku .... varssa, sh ... tõuraamatu TA osa varssa, .... tõuraamatu TB osa varssa
2007.a. sündis ... varssa
2006.a. sündis 120 varssa
2005.a. sündis 120 varssa

  2004.a. sündis ... varssa
2003.a. sündis ... varssa
2002.a. sündis ... varssa
2001.a. sündis ... varssa
2000.a. sündis ... varssa


007.a.