Veterinaar- ja toiduameti otsus nr 94 Kehtiv alates 12.04.2017 

Eesti tõugu hobuste aretusprogramm 

Lisa 1 Paaritustunnistus/varsa sünnitunnistus

Lisa 2 Hobuse identifikatsioon

Lisa 3 Hobuse märgistamise teade

Eesti tõugu hobuste säilitusprogramm 

Eesti tõugu hobuste jõudluskontroll

Lisa 1 Eesti tõugu hobuse hindamise juhend

Lisa 2 Hindamisleht

Lisa 3 Võõrratsaniku testi juhend

Lisa 4 Võõrratsaniku testi hindamisleht

Lisa 5 Võõrratsaniku testi hindamisleht võõrratsnikule

Lisa 6 Vabahüpete testi juhend

Lisa 7 Vabahüpete testi hindamisleht

Lisa 8 Eesti hobuse sõidu- ja veokatsete eeskiri

Lisa 9 Hobuse sõidu- ja veokatsete juhend

Lisa 10 Karikasarja EESTI HOBUNE juhend takistus- ja koolisõidus

Lisa 11 Eesti tõugu hobuse välimiku ja jõudluse lineaarse hindamise juhend

Lisa 12 Hobuse lineaarse hindamise leht


Eesti tõugu hobuste aretusprogramm
Eesti tõugu hobuste aretusprogramm on vastu võetud 24.03.2010.a. EHS eesti hobuste kasvatajate
haruseltsi üldkoosolekul ja kinnitatud 09.04.2010.a. EHS üldkoosoleku otsusega.m, ,, 

Eesti tõugu hobuste säilitusprogramm
Eesti tõugu hobuste aretusprogramm on vastu võetud 24.03.2010.a. EHS eesti hobuste kasvatajate
haruseltsi üldkoosolekul ja kinnitatud 09.04.2010.a. EHS üldkoosoleku otsusega
.m, ,, 

Jõudluskontrolli läbiviimise andmete kogumise ja säilitamise kord
Kinnitatud EHS juhatuse otsusega 07.03.2003.a. Säreveres

 

Eesti hobune on kantud Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2001. a määruses nr. 42 (RT I 2001, 14, 64) toodud ohustatud taimesortide ja loomatõugude loetellu ning ÜRO FAO maailma ohustatud tõugude nimekirja.