VARANDUS 13 933 T ja Merilin Meri

16.03.2023 Toris toimunud EHS-i tori hobuse kasvatajate haruseltsi üldkoosolekul võeti vastu tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi ning  jõudluskontrolli korra muudatused (programm). Programmi muudatused esitati 20.03.2023 PTA-le heakskiitmiseks. PTA menetles tori tõugu hobuste aretusprogrammi muudatusi ning tegi 10.07.2023
otsuse:

kiita heaks MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts aretusprogrammi „Tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi“ muudatused, mis on esitatud taotlusega nr 8-1/2649.

Alates 10.07.2023 kehtivad Tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi muudatused:
PROGRAMM / LISAD.

LISAD

ARETUSPROGRAMMI LISAD

JÕUDLUSKONTROLLI LISAD