VARANDUS 13 933 T ja Merilin Meri

16.03.2023 Toris toimunud EHS-i tori hobuse kasvatajate haruseltsi üldkoosolekul võeti vastu tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi ning  jõudluskontrolli korra muudatused (programm). Programmi muudatused esitati 20.03.2023 PTA-le heakskiitmiseks. PTA menetles tori tõugu hobuste aretusprogrammi muudatusi ning tegi 10.07.2023
otsuse:

kiita heaks MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts aretusprogrammi „Tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi“ muudatused, mis on esitatud taotlusega nr 8-1/2649.

Alates 10.07.2023 kehtivad Tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi muudatused:
PROGRAMM / LISAD.

LISAD

ARETUSPROGRAMMI LISAD

1. paaritustunnistus, varsa sünnitunnistus
2. Hobuse identifikatsioon
3
Hobuse märgistamise teade

JÕUDLUSKONTROLLI LISAD

1. hobuse hindamise juhend 
2
. hobuse hindamisleht
3. võõrratsaniku testi juhend
4. võõrratsaniku test, hindamisleht
5. võõrratsaniku test, hindamisleht võõrratsanikule
6. vabahüpete test, juhend
7. vabahüpete test, hindamisleht
8. hobuste sõidu ja veokatste eeskiri
9. sõidu-ja veokatsete juhend
10. tori tõugu hobuse lineaarse hindamise juhend
11. tori tõugu hobuse lineaarse hindamise leht