Koolisõidu skeemid (A2, L8, L13, M2 ja M16):

A2
maneež 20x60m, punkte kokku 270
Nr.
Tähed
Harjutuse sisu
Koef.
Hinne
Kommentaar
1.
A
Sissesõit töötraavis
X
Peatus, liikumatus, tervitus
Jätkata töötraavis
C
Paremale
2.
R
Paremale
S
Vasakule
V
Vasakule
P
Paremale
FAKV
Töötraav
3.
V
Volt paremale 10m
4.
VM
Suunamuutus keskmisel traavil
MC
Töötraav
5.
C
Peatus
6.
C
Taandamine hobusepikkuse võrra
CHS
Keskmine samm
7.
SR
Poolring 20m vabas sammus järeleantud ratsmega
x2
R ja M vahel
Võtta ratsmed
8.
C
Üleminek töötraavile
HKAP
Töötraav
9.
P
Volt vasakule 10m
10.
PH
Suunamuutus keskmisel traavil
H
Töötraav
11.
C
Töögalopp paremast jalast
MBF
Keskmine galopp
F
Töögalopp
12.
A
Ring 20m
13.
KLB
Suunamuutus. Keskliini ületades ratse ette anda
14.
BRM
Kontragalopp
M
Töötraav
15.
C
Töögalopp vasakust jalast ja ring 20m
16.
HIB
Suunamuutus. Keskliini ületades ratse ette anda
17.
BPF
Kontragalopp
F
Töötraav
18.
A
Keskliinile
X
Peatus, liikumatus, tervitus
Väljumine sammus vaba ratsmega


L8
maneež 20x60, max 350 punkti,
FEI koolisõiduprogramm 5-aastastele hobustele, 2000,2002
Nr.
Tähed
Harjutuste sisu
Koef.
Hinne
Kommentaar
1.
AX
Sissesõit koondtraavis
X
Peatus, tervitus
Jätkata koondtraavis
2.
C
Vasakule
E
Vasakule
B
Paremale
(CEXBA)
Koondtraav
3.
A
Keskliinile
L
Volt paremale 8m, seejuures sisemise käega ratse ette anda (überstreichen)
4.
I
Volt vasakule 8m, seejuures sisemise käega ratse ette anda (überstreichen)
C
Paremale
5.
MXK
Suunamuutus keskmises traavis
K
Koondtraav
6.
Üleminekud koondtraavilt keskmisele traavile ja keskmiselt koondtraavile
7.
A
Peatus, taandamine hobusepikkuse võrra, jätkata koondtraavis
8.
FXH
Suunamuutus keskmises traavis
H
Koondtraav
9.
Üleminekud koondtraavilt keskmisele traavile ja keskmiselt koondtraavile
10.
C
Keskmine samm
R
Paremale
(CMRI)
Keskmine samm
x2
11.
I ja S vahel
Pööre tagaotsal paremale
12.
I ja R vahel
Pööre tagaotsal vasakule
13.
S
Vasakule
(I(S)I(R)ISE)
Keskmine samm
x2
14.
E
Koondgalopp vasakust jalast
(EKF)
Koondgalopp
15.
FLE
Suunamuutus koondgalopis
16.
EB
Poolring kontragalopis
B
Jätkata mööda rada
17.
P
Jalavahetus sammu kaudu
(PFAK)
Koondgalopp
18.
KH
Keskmine galopp
H
Koondgalopp
(HCM)
Koondgalopp
19.
Üleminekud koondgalopilt keskmisele galopile ja keskmiselt koondgalopile
20.
MIE
Suunamuutus koondgalopis
21.
EB
Poolring kontragalopis
B
Jätkata mööda rada
22.
R
Jalavahetus sammu kaudu
(RMCH)
Koondgalopp
23.
HK
Keskmine galopp
K
Koondgalopp
24.
Üleminekud koondgalopilt keskmisele galopile ja keskmiselt koondgalopile
25.
A
Keskliinile
X
Peatus, tervitus
Väljuda sammus vaba ratsmega.


L 13
maneež 20x60m, max 260 punkti,
FEI koolisõiduprogramm 5-aastastele hobustele, 2000,2002
Nr.
Tähed
Harjutuse sisu
Koef.
Hinne
Kommentaar
1.
AX
Sissesõit töötraavis
X
Peatus, tervitus
Jätkata töötraavis
2.
C
Paremale
R
Volt paremale 10m
B
Paremale
E
Vasakule
3.
V
Volt vasakule 10m
VKAF
Töötraav
4.
FXH
Suunamuutus keskmises traavis
HCM
Töötraav
5.
MXK
Suunamuutus keskmises traavis
KAF
Töötraav
6.
FLE
Keskmine samm
7.
EIM
Keskmine samm, ratse pikaks anda
enne M
Ratse võtta
MC
Keskmine samm
8.
C
Üleminek töögalopile vasakust jalast
CHSE
Töögalopp
9.
EBE
Ring vasakule 20m, E ja B vahel
ratse ette anda
10.
EX
Poolvolt vasakule
X
Jalavahetus sammu kaudu
XB
Poolvolt paremale
BPFAK
Töögalopp
11.
KH
Keskmine galopp
HCMRB
Töögalopp
12.
BEB
Ring paremale 20m, B ja E vahel
ratse ette anda
13.
BX
Poolvolt paremale
X
Jalavahetus sammu kaudu
XE
Poolvolt vasakule
EVKAF
Koondgalopp
14.
FM
Keskmine galopp
MC
Töögalopp
15.
CHSE
Töötraav
E
Vasakule
X
Keskliinile
16.
G
Peatus, tervitus
Väljumine sammus vaba ratsmega


M2
max.320 punkti, aeg 4 min
Nr.
Tähed
Harjutuste sisu
Koef.
Hinne
Kommentaar
1.
AX
Sissesõit koondtraavis
X
Peatus, tervitus
Jätkata koondtraavis
2.
C
Vasakule
HK
Õlad sees
3.
A
Keskliinile
DE
Küljendamine vasakule
4.
EHCM
Koondtraav
5.
MF
Õlad sees
6.
A
Keskliinile
DB
Küljendamine paremale
7.
BMCH
Koondtraav
8.
HXF
Suunamuutus keskmises traavis
F
Koondtraav
(FAK)
Koondtraav
9.
KXM
Suunamuutus pikendatud traavis
M
Koondtraav
10.
Üleminekud koondtraavilt pikendatud
traavile ja pikendatud traavilt
koondtraavile
11.
C
Peatus, taandamine 5 sammu,
koondgalopp vasakust jalast
12.
HB
Suunamuutus
13.
BFA
Kontragalopp
14.
A
Jalavahetus õhus
x2
15.
KXM
Suunamuutus keskmises galopis
16.
M
Koondgalopp ja jalavahetus õhus
x2
17.
C
Keskmine samm
HB
Suunamuutus
(CHB)
Keskmine samm
x2
18.
BK
Suunamuutus pikendatud sammus
(BKA)
Pikendatud samm
x2
19.
A
Keskmine samm. Keskliinile
D
Koondtraav
20.
G
Peatus, tervitus


 M16
 
20x60m, punkte kokku 350, aeg 4.50 min
Sissejuhatav programm juunioridele FEI 2003
Nr
Tähed
Harjutuse sisu
Koef.
Hinne
Kommentaar
1.
A
Sissesõit koondgalopis
 
 
 
 
X
Peatus, liikumatus, tervitus
 
 
 
 
 
Jätkata koondtraavis
 
 
 
2.
C
Paremale
 
 
 
 
MXK
Suunamuutus keskmises traavis
 
 
 
 
K
Koondtraav
 
 
 
3.
 
Üleminekud M-is ja K-s
 
 
 
4.
A
Peatus, taandamine 4 sammu,
 
 
 
 
 
üleminek koondtraavile
 
 
 
5.
FB
Õlad sees
 
 
 
 
B
Volt vasakule 10m
 
 
 
6.
BG
Küljendamine vasakule
 
 
 
 
C
Vasakule
 
 
 
 
CH
Koondtraav
 
 
 
7.
HXF
Pikendatud traav
 
 
 
 
F
Koondtraav
 
 
 
8.
 
Üleminekud H-s ja F-is
 
 
 
9.
FAK
Koondtraav
 
 
 
 
KE
Õlad sees
 
 
 
 
E
Volt paremale 10m
 
 
 
10.
EG
Küljendamine paremale
 
 
 
 
C
Paremale
 
 
 
11.
C ja M vahel
Koondsamm
 
 
 
 
M
Paremale
 
 
 
 
G ja H vahel
Sammupiruett paremale
 
 
 
12.
G ja M vahel
Sammupiruett vasakule
 
 
 
13.
 
Koondsamm alates üleminekust
sammule kuni H-ni
 
 
 
14.
HSXP
Pikendatud samm
x2
 
 
15.
PF
Koondsamm
 
 
 
 
F
Üleminek koondgalopile paremast jalast
 
 
 
 
FA
Koondgalopp
 
 
 
16.
A
Keskliinile
 
 
 
 
DB
Küljendamine paremale
 
 
 
17.
BRMC
Kontragalopp
 
 
 
18.
C
Jalavahetus õhus
 
 
 
19.
HEK
Pikendatud galopp
 
 
 
 
KA
Koondgalopp
 
 
 
20.
 
Üleminekud H-s ja K-s
 
 
 
21.
A
Keskliinile
 
 
 
 
DE
Küljendamine vasakule
 
 
 
22.
ESHC
Kontragalopp
 
 
 
23.
C
Jalavahetus õhus
 
 
 
24.
MXK
Suunamuutus keskmises galopis
 
 
 
25.
K
Koondgalopp ja jalavahetus õhus
 
 
 
26.
A
Keskliinile
 
 
 
 
X
Peatus, liikumatus, tervitus
 
 
 
 
 
Väljumine sammus vaba ratsmega
 
 
 


Üldhinded:
1.
Allüürid (vabadus, puhtus, regulaarsus)
x2
2.
Impulss (soov liikuda edasi, sammu nõtkus, selja pingusus ja tagaosa töö)
x2
3.
Kuulekus (tähelepanu ja usaldus, harmoonia, liikumiste kergus, ratsme võtmine ja esiosa kergus)
x2
4.
Ratsaniku asend, istak ja juhtimisvahendite kasutamise õigsus
x2