EHS karikasari takistussõidus “Tori hobune 2007”
ÜLDJUHEND

Karikasarja etappide toimumise kuupäevad:
02.06. Jäneda
10.06 Tori HK
11.08 Pärna talu
09.09 Särevere

Võistlustingimused:
võistlused toimuvad välisväljakutel

Osavõtu tingimused:
Hobustel vajalik pass

Punktisüsteem:
Punkte kogub võistluspaar (ratsanik + hobune)

Peakohtunik; rajameister, täpne ajakava ja muud tingimused, mis pole reguleeritud käesolevas juhendis, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.

ARVESTUS KARIKASARJA VÕISTLUSTEL :
Parkuur I: 100 cm – 4a. hobused
Parkuur II: 110 cm – 5...6. aastased hobused
Parkuur III: 120 cm ( kuni 130 cm ) – avatud klass

Stardimaksud:
Kehtestab korraldaja.

Auhinnafond:
Karikasarja etappidel 75% stardimaksudest, auhinnad sponsoritelt.
EHS auhinnad karikasarja üldvõitjatele- karikad, hobutekid, esemeline auhind.

Autasustamine:
Karikasarja etappidel autasustatakse 25 % osavõtjate üldarvust.
Karikasarja üldvõitjaid autasustatakse 3 paremat punktiarvestuse alusel. 

Karikasarja punktiarvestuse juhend.
Karikasari koosneb kolmest eraldi parkuurist: 100 cm (4.a. hobuste arvestuses), 110 cm (5-6.a. hobuste arvestuses), ning 120...130 cm.
Toimub 4 etappi, kuid punktiarvestusse läheb 3 paremat etappi.
Karikasarja üldvõitjate auhinnafond EHS-st ja esemelised auhinnad sponsoritelt.
Punktiarvestuses saab punkte võistluspaar (hobune + sportlane). (vt. Punktisüsteemi teksti lõpust) .

EHS karikasari koolisõidus “Tori hobune 2007”
ÜLDJUHEND

Karikasarja etappide toimumise kuupäevad:
07.07 Valgeranna
29.07 Jäneda
12.08 Pärna talu
08.09 Särevere

Võistlustingimused:  
võistlused toimuvad välisväljakutel

Osavõtu tingimused: 
Hobustel vajalik pass

Punktisüsteem: 
Punkte kogub võistluspaar (ratsanik + hobune). 
 
Peakohtunik, täpne ajakava ja muud tingimused, mis pole reguleeritud käesolevas juhendis, saadetakse korraldajate poolt iga etapi kohta eraldi juhendiga.

KARIKASARJA KAVAS OLEVAD VÕISTLUSSÕIDUD:
- A-arvestus: 4...5 a. ja esimest hooaega võistlevad hobused – kaks skeemi etapil
            A klassi  skeem                         L klassi skeem
- B-arvestus: 6. aastased ja vanemad hobused –
            Kaks M-klassi skeemi ühel etapil 

Etapi võitja selgub kahe programmi tulemuste liitmise teel.

Stardimaksud:  Kehtestab korraldaja.

Auhinnafond: 
Karikasarja etappidel 75% stardimaksudest, auhinnad sponsoritelt.
EHS auhinnad karikasarja üldvõitjatele.

Autasustamine:   
Autasustamine märgitakse iga juhendiga eraldi.
Võimalusel sponsorite toetus igale osavõtjale.

Karikasarja punktiarvestuse juhend.
1. Karikasari koosneb kahest eraldi arvestusest: A-arvestus (4...5. a. hobuste arvestuses) ja B-arvestus (6. a. ja vanemad hobused)
2. Toimub 4 etappi, kuid punktiarvestusse läheb 3 paremat etappi.
3. Karikasarja üldvõitjate auhinnafond EHS-st ja esemelised auhinnad sponsoritelt. 
4. Punktiarvestuses saab punkte võistluspaar (hobune + sportlane). (vt. Punktisüsteemi) .


Punktisüsteem:

Võistlejate arv

Koht

Rohkem kui 16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

2

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

7

6

5

4

3

2

1

11

6

5

4

3

2

1

12

5

4

3

2

1

13

4

3

2

1

14

3

2

1

15

2

1

16

1