Noorhobuseid piirkondlikel jõudluskatsetel 25.aprillil hinnati trakeeni ja tori tõugu noorhobuseid  Heimtlali Hobusekasvanduses ja  Nuiamäe Tallides.

Protokoll.