Jaanuari kolmandal nädalal kogunesid Toris Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatuse liikmed korralisele koosolekule. Päevakorras olid seltsi majandus-ja aretustöö tulemused 2012. aastal, tegevuskava käesolevaks aastaks ning ülevaade koostööst Põllumajandusministeeriumi ja veterinaar- ja toiduametiga.

 

 

Juhatuse koosolekul tutvustas tulundusühingu Farm In tegevuse põhimõtteid ühingu tegevjuht Vahur Kuressoo. EHS juhatus otsustas astuda Farm In liikmeks. EHS liikmetele avaneb võimalus saada oma kulude katteks ( kütus, elekter,seemned,vili  jm) hulgihinna tasemel hinnapakkumisi ning teha tehinguid. Juhatuse liikmetele anti ülevaade MAK 2014-2020 meetmete ettevalmistusest Põllumajandusministeeriumis.
Haruseltside koosolekud toimuvad peamiselt veebruaris, teisel veebruar eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi koosolek Jäneda mõisas,
8.veebruar tori hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek Tartus, eesti hobuste kasvatajate haruseltsi koosolek 16.02  (koht täpsustamisel), araabia hobuse kasvatajad planeerivad samuti koosoleku veebruarisse ja trakeenikasvatajad kohtuvad 2.märts Heimtalis.
EHS üldkoosolek on planeeritud 6.aprilliks Tartusse.
Juhatuse liige Jüri Patune osaleb 25.jaanuaril Põllumajandusministeeriumis toimuval Põllumajandusministri määruse "Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmise eelnõud tutvustaval ümarlaua- kohtumisel.