Tori hobuse päev Raplamaal

Austatud EHSi liikmed ja huvilised!

Kutsume kogu Teie suurt peret
21. juulil 2007 a. algusega kell 12.00
Raplamaal Ingliste külas Ingliste mõisa pargis toimuvale
toredale hobuse- ja perepäevale .

Korraldajad:
Terje Villems 56 257 010 ja
Eve Haggi 51 51 536