Eesti Hobusekasvatajate Selts on meie kolme kohaliku hobusetõu - eesti hobuse, eesti raskeveohobuse ja tori hobuse tõuraamatute pidamisel järjepidevalt läbi viinud hobuste võimete testimiseks jõudluskatseid. Traditsiooniliselt on esimesteks üleriigilisteks katseteks Rukkikuld 932 E traavhobuste sõidu - ja veokatsed. Tänavu toimus rakendihobuste katsetamine 29.mail Tori Hobusekasvanduse ringrajal. Kokku 10 hobust, neist tõuraamatutesse kuuluvaid täkke ja märasid kokku vaid 6. SA Eesti Maaelumuuseumid nelja aastaseks saavat eesti tõugu täkku Rukkikuld 932 E (pilt vasakul) ohjas Ingrid Soomets, 1 km traavis läbiti ajaga 3 min 16 sek ning sammudistants ajaga 9.18. Raksel 725 E järglane näitas oma häid allüüre- väga hea samm, traav energiline. Sõidu-ja veokatsetel oli täkk teist korda. Kui eelmine aasta oli konkurente, siis sel aastal oli Rukkikuld noorhobuste arvestuses ainus osaleja. Täkkude katsetel esitamist toetas eriauhinnaga oü Ratsapood. Tori hobuseid, kelle aretusväärtust hinnata, oli seekord Toris rajal 3 - märadest Lunoid13 771 T järglane Luune ja Viks 13 801 T järglane Verona ning täkk Ulvang, Uhmer 13 793 T järglane. Seekord

katsetatud tori hobused kuuluvad tori hobuste tõuraamatu universaalsesse suunda, tõuraamatu osa tähis TA. Tori noorhobuste Verona ja Maie Kukk traavarvestuses näitas Verona (pilt vasakul) väga head jõudlust, hea iseloomuga, suure koostöövalmidusega, energiline. Esmakordselt kodutallist väljas tulid rajalt tulemused 3.51 traavis ja 9.49 sammus. Verona on sündinud Kirna tallis, tema aretaja ja Torisse tooja on Maie Kukk. Maie Kukk on samad katsed läbinud nii Verona ema Anoraga kui vanaema Sändyga, rääkimata töökogemustest Sändy mõlema vanema Soliidi ja Unistusega. Noorhobuste arvestuses parimaid pidas eriauhindadega meeles Eggersmann Eesti. Vanemate tori hobuste kahevõistluses viis karika Raplamaale Karina Öösalu 8-aastase Luunega, sõites välja päeva parima aja 3.03 ning kolmanda tulemuse traavirajal 9.07. Luune aretaja on Kaja Väärsi. Eriti meeldiv oli tunnetada esma-kordselt Toris võistlnud Karina Öösalu pühendumist tööle ja seda kogenud treenerite juhendamisel. Luune on suurepärase tüübi, kehaehituse ja jõudlusega tori mära. 

 Luune ja Karina Öösalu traav
Ulvang ja Angelika Koovit traav
          Tori mära Luune ja Karina Öösalu            Tori täkk Ulvang ja Angelika Koovit

Tori täkku Ulvang treenis katseteks ja võistles Angelika Koovit, Ulvangu aretaja Lilian Masing. Täkk on eelnevatel aastatel hinnatud noorhobuste jõudluskatsetel. Ulvang on hästi arenenud, väga hea kehaehitusega, universaalne täkk. Rahulik ja hea iseloomuga, koostööd võistlejaga oli hea vaadata. Tulemused rajalt: 3.17 ja 10.30.

 Luune ja Karina Öösalu traav
nerki
 Greta-Mona Reintam ja Narcissa   Maret Kasemets ja Nerki

 

Eesti raskeveohobuseid oli katsetel kaks - Narcissa, isa Neff 2202 ER ja Nerki, isa Naksur 2137 ER (ühtlasi ka Neffi isa).
Kogenud võistluspaar Kolgaküla Tallist- Maret Kasemets ja Nerki - näitasid päeva parimaid tulemusi, traav 3.03 (seda tulemust kordas kokku kolm võistluspaari) ja sammus 8.41. Nerki on sündinud Andres Suppi eesti raskeveohobuste kasvanduses, tema isa   Naksur on tõu rekordite tegija. Nerkit kasutatakse Kolgaküla Tallis nii ratsa- kui rakendihobusena, töid-tegemisi jätkub ja nii oli rajalgi head vastupidavust ja kiiret minekut. Noorhobuste arvestuses raskeveohobuste parima hobuse Narcissa aretaja on Linda Leemets. Jällegi üllatas meeldivalt uus tulija, hobuse omanik ja võistleja- Greta-Mona Reintam- väga hea kontakt hobusega andis tulemuseks rajal traavis 3.34 ja sammus 9.38. 
Enim osavõtjaid oli avatud arvestuses, kus friisi tõugu Marleen ja Vello Tamm tegid oodatult hea sõidu, friisi tõule iseloomuliku liikumisega traavis ja sammus. Rehepapi talli Marleen oli ka ainus hobune, keda seekord veokelgu ees näha sai. Teise -kolmanda tulemuse tegid Riff (isa Rüütel 838 E) ja Raket (isa Rikkus 781 E), sõitja Mauno Murrut. Riffi aretaja Maarika Vahter ja Raketi aretaja on Egel Aasamets, mõlema väga heade liikumistega ja hea ettevalmistusega hobuste omanik on Kadi Kard. Kõige suurema kogemustepagasiga aga lahkus kindlasti Torist vaid 15- aastane Reimo Seppor, kes koos eesti hobusega Amps tegi oma esimese stardi Toris. Hea oli koos arutada, kui noor hobusemees võrdles hobuse liikumist kodustel teedel ja võistlusolukorras Toris. 
Loogarakendiga võistlesid sel aastal maie Kukk Veronaga ning Maret Kasemets Nerkiga. Neile kuulusid Tori valla auhinnad.
Täname kõiki, kes osalesid!  VAATA ÜLEKANNET   PROTOKOLL

Marleen suure traaviga Marleen sammumas Marleen vedu raske kelguga
Vello, Jane Tamm ja Marleen             Marleen veokelguga           Marleen  800 kg veokelguga
 Raket ja Mauno Murrut sammumas  Raket ja Mauno Murrut traavimas  Riff ja Raket Toris ja Mauno Murrut auhindamisel
          Eesti hobune Raket             Raket ja Mauno Murrut           Raketi ja Riffi auhindamine
     loogarakendit kasutanud võistlejatele Tori valla auhinnad Amps ja Reimo Seppor Amps samm
   Loogarakendi parimad   Amps ja Reimo Seppor  Amps, Reimo ja groom Daisi Hurt 
   Ulvang ja Angelika Koovit auhindamisel Ingrid Soomets ja Rukkikuld auhindamisel Verona ja Maie auhindamine
  Auhindamisel tori täkk Ulvang    eesti täkk Rukkikuld Tori HK-s: Verona -Maie Kukk

 Fotode autor: Kaire Krass