maaeluministeerium logo est 3lovi 1Alates 25. jaanuarist 2021 kehtib muudetud määrus „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ . 
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012021014">https://www.riigiteataja.ee/akt/122012021014