saalisEesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolek toimus 4.juulil Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeskuses. Kohale jõudis veidi alla poolesaja aktiivsema EHS liikme, ettekanded ja arutelud kestsid kokku kolm tundi. Koosolijaid tervitasid Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu president Olev Saveli ja SA Eesti Maaelumuuseumi juhatuse liige Merli Sild. Koosoleku juhatajaks valiti Jüri Patune ning protokollija tööd tegi Kaja Sarrapik. Kokkuvõtte 2019. aasta tegevusest kandis ette Krista Sepp. Revisjonikomisjoni töö tegi ära Evi Leppik ning temalt ka positiivseid ja kriitiisemaid märkusi. Andres Kallaste iseloomustas meie kohalike hobusetõugude olukorda, enim murettekitav on olukord tori hobusetõuga. Soov rõhuda kvaliteedile ja noorte aretusmärade sihipärasele kasutamisele. Eesti Maaülikooli professor Haldja Viinalass tutvustas hobusetõugude geneetilise iseloomustamise eesmärgil tehtavat uurimistööd, mille tellija on Maaeluministeerium.

Ühtlasi soovis esineja, et hobusekasvatajad teeksid koostööd ning annaksid oma hobustelt jõhve, kui nad osutuvad  sattuma VTA valikusse. Uuringust tehakse kokkuvõte detsembris 2020. EHS kalenderplaanis on rohkem sündmuseid alates augustist, kohe 1-2.08 saab alguse EHS karikasari takistussõidus, seekord avaetapp Kildu Ratsakeskuses. Järgnevad koolisõidu-ja takistussõidu etapid Juurimaa Tallis. Ning septembris finaalid Säreveres. Käesoleva aasta eelarve sai probleemsemate kohtade osas selgituse ning eelkõige peame leidma jõudluskontrolli läbiviimisele rohkem omavahenditest katet. 2019. aasta tegemised on kokku võetud EHS aastaraamatusse, mis igale osalejale jällegi huvi pakkus. SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild tutvustas Tori Hobusekasvanduse arengut, palju on tehtud ja paljuski tööd käivad, saadi hea ülevaade hetkeseisust ja maneežide projektidest ning detailplaneeringust üldisemalt. Täname kõiki koosolekul osalejaid! Täname Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeskust kena vastuvõtu eest! Kohtumiseni järgmistel hobusündmustel 2020.

Andres Kallaste Evi leppik Jüri Patune Kaja ja Jüri registreerimine