2Veliir24.augustil toimusid Saaremaal Kõljalas kaheaastaste eesti tõugu täkkude ja kolme aastaste eesti tõugu märade üleriigilised jõudluskatsed. Noorhobuste hindamise finaalülevaatuse peamine eesmärk on noortäkkude valik paaritusvõrku, üheaegselt saadakse ülevaade tõu seisundist ning katsete tulemuste põhjal on eesti hobuse aretajatel kergem teha aretusvalikuid. Parimaks noortäkuks tunnistati kõrb täkk Veliir, isa Veksel 823 E, aretaja Arvo Sarrapik Läänemaalt. Veliiri turjakõrgus on 146 cm.Täkku hinnati kõrgema auhinnaga, mis tähendab, et tema hinnatavad tunnused said vähemalt 8 punkti. Täkul on hea eksterjöör ning väga head liikumised, vaba ja pikk samm. Veelgi paremini väljendus keha liikumine traavis, hinnang jälle 9 punkti. Välimiku hinnang: hea tõu- ja sugutüüp, keha ristkülikukujuline, pikk selg, veidi nõgus nimme, tugev, pikk ja lai laudjas, väga hea jalgade seis. Liikumised pikad, elastsed ja heas tasakaalus. Tõukomisjoni otsus oli täkk tunnustada aretuseks sobivaks. Tunnustuse said veel kaks kaheaastast täkku - Robin-Hood ja Raju ning viieaastane Tembu.
 5vrliirhyppel  1robin
 Veliir, isa Veksel 823 E  Robin-Hood, isa Reims 873 E
 
Must täkk Raju, isa Rüütel 838 E, aretaja Annika Allikmets, omanik Helle Rennik Harjumaalt. Tema turjakõrgus on 143 cm. Väga hästi ette valmistatud, soovitud tõutüübiga ja kehaehitusega täkk. Kollase värvusega kergema tüübiga Robin-Hood, isa Reims 873 E, jäi silma väga hea tüübi ja hea koostöötahtega. Täkk on veel arenev, turjakõrgus 142 cm. Täku aretaja on Maarika Vahter ja omanik Ann Mari Anupõld. Hinnatud noortäkkude seas olid SA Eesti Maaelumuuseumi Rikkus ja Rukkikuld, mõlemad täkk Raksel 725 E järglased; Liina Lasna aretatud Tugev, isa Tormis 882 E ning Maarika Vahteri aretatud ja OÜ-le Probil kuuluv Rom. Tunnustuse sai ka viieaastane musta värvusega täkk Tembu, isa Tormis 882 E, aretaja Raivo Gerlein, omanik Andreas Pernits Viljandimaalt. Tembu on vajalik tõu genofondi mitmekesisuse säilitamiseks. Ta on saadud Taru ja Lari liinide ühendamise teel. Täkk on käesoleval aastal katsetatud sõidu-ja veokatsetel.
Märade konkursi võitjaks tuli kollane kolmeaastane Tessera, aretaja OÜ Key. Tessera on täku Voore Tintin 869 E järglane. Konkursil olid Rael Säkki aretusest kaks mära- Eliana ja Ebeele, samuti suurepärased märad, mõlemad täku Euro 767 E järglased. Saaremaa hobusekasvatajatest oli hobusega Asva Aneta Asva hobusekasvandus. Sonja Lember esitas halli Asva Anetat ning teenis parima hobuseesitleja tiitli.  Jõudluskatsete PROTOKOLL.
Eesti Hobusekasvatajate Seltsil on tavaks tunnustada aasta täkku. 2019. aasta eesti tõugu täkk on Trikk 875 E.Tiitliga pärjatud täkk on sündinud 2008. aastal, isa Trevor 739 E, emaisa Tukker 703 E, aretaja Ene Kurrikoff, omanik Riin Kurrikoff. Täkk on suurepärase tüübi ja jõudluse kombinatsioon, aretuses seni veel vähe kasutatud, kuid tal on juba kaheksa järglast registreeritud tõuraamatus. Tõupäeval esinesid takistussõidus Kõljala Talli ja Tika Talli hobused. Koolisõidus esines Sandra Soomre eesti hobusega Rosemarie Tea ja takistussõiduesitlusel näitas häid hüppehobuse omadusi Rosemarie Tea isa täkk Raket. Rakendihobuse õpetusest rääkis Jaanus Kallaste, toimus tunnustatud täku Voore Tintin 869 E esitus.  Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu auhinnaga tunnustati Kõljala Talli eesti hobuste kasvatamise ja tõu tutvustamise eest. Auhinna võttis vastu Kristine Järsk.
Täname kõiki aretajaid, hobuseomanikke ja noori hobuseesitajaid-ratsutajaid, kes eesti hobuse säilitamisele kaasa aitavad!