18.märtsil tegid eesti raskeveohobuse kasvatajad kokkuvõtteid 2015. aasta tegemistest, viidi sisse muudatusi tõu aretusprogrammi ning arutati läbi 2016.aasta tegevust. Kokku saadi seekord Harjumaal, Aaviku talus, kus eesti raskeveohobuseid on 15, sealhulgas kolm sugutäkku ja väga hea põhikari. Hobuseid tutvustas talu peremees ja EHS juhatuse liige Ennu Tśernjavski.
Eesti raskeveohobuseid kasvatab ligi poolsada hobusekasvatajat, meie liikmeskonnaga liitujaid oli selgi päeval nii Harjumaalt kui Ida-Virumaalt. 2015.aasta tegevuse kokkuvõtte tegi haruseltsi juhataja Enn Rand, ülevaate tõuraamatu andmetest tõi osalejateni Krista Sepp. Eesti raskeveohobuste tõuraamatu asutamisest möödub juunis 95 aastat, alates 2004. aastast ohustatud tõuna kinnitatud eesti raskeveohobuseid on tõuraamatus 348 hobust. 2015.aasta tõi kokku metsamehed ja hobusekasvatajad, toimus esimene seminar ja  praktiline hobumetsatöö päev Kolgakülas ning suursündmuseks kujunes koos SA Virumaa Muuseumid, Lahemaa hobusekasvatajate ja Keskkonnaametiga toimund Suur Hobupäev Palmse mõisas.

Ligi 3000 pealtvaatajaskonnaga hobupäeval selgusid tõuraamatu parimad noorhobused ja tunnustati parimad täkud ja märad. Tegevusaruanne sai hea hinnangu.
Järgnes ülevaade Rootsis toimunud noortäkkude jõudluskatsetest ja täkkude valikust. Rootsi ardenni hobusetõug on eesti raskeveohobuse tõu sugulastõug. Meie täkuliinidest neli on rootsi ardenni täkkudest.
Tõu aretusprogrammi viidi sisse muudatused- alates 2016. aastast on kohustuslik varssade põlvnemisandmete geneetiline ekspertiis ja kiideti heaks käesoleval programmperioodil ristamisprogramm rootsi ardenni tõuga.Lisaks mitmed väiksemad vajalikud täpsustused nii aretusprogrammis kui ka jõudluskontrolli korras. 2016. aasta tegevuskava on tihe.Nii nagu senini, on tähelepanu all noorhobused, nende võimalikult laiaulatuslik hindamine, vanematel hobustel aga erinevad rakendusvõimalused. Koos RMK ja Sagadi mõisaga toimub Puupäevade raames- 6. augustil – järjekorras 22. eesti raskeveohobuse päev. Külla on oodata tööhobuse kasvatajaid Rootsist, Soomest, Leedust ja Poolast.
Virumaa hobusekasvatajate päev on kaheosaline- juunis toimub ringsõit ja noorhobuste hindamine, augustis on tähelepanu all suurima, ligi 70-pealine eesti raskeveohobuste kasvanduse hobused Vitsikul.

Eesti raskeveohobuse kasvatajate tegemisi kajastab haruseltsi koduleht www.eestiraskeveohobune.ee

Fotodel: ülal vaskul Aaviku talu peremees Ennu Tsernjavski tutvustab täkkusid Ettan 2221 ER ja  Ettor 2202 ER, kelle aretaja on Rene Tarum (pildil vasakul).

Paremal fotol ülal: Ida-Virumaa noored hobusekasvatajad ja huvilised

Pilte Aaviku talust (fotod K.Sepp):

Hobuste müügi ja märade paarituse info Aaviku talust: Ennu Tśernjavski tel. 5060151