Eesti Hobusekasvatajate Selts korraldas eesti tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed 29.augustil Saaremaal, Kõljalas. Osales 16 eesti tõugu noorhobuste paremikku kuuluvat hobust, kahe aastaseid täkke esitati 7, vanemaid täkke 1 ja kolme aastaseid märasid 8. Noorhobuseid hindasid Reedik Kivisoo, Taimi Usin ja Aili Ige       , aretusalase kommentaari andis Andres Kallaste.
Astra Nilk, kes hindab teises aretusühingus poniklassi hobuseid, andis oma eksperthinnangu esinenud noortele eesti hobustele. Kõik hinnatud noorhobused teenisid hindamiskomisjonilt
I auhinna. Aasta parima eesti tõugu noortäku tiitliga tunnustati Pihtla Hobusekasvanduse täkku Tostan (isa Teik 809 E) ja parima noore eesti tõugu mära tiitel kuulub Maarika Vahteri aretatud raudjale Rumbale (isa Rodeo 726 E). Rumba omanik on Mari-Anna Marttila Viljandist.
Parim vanem täkk, kahjuks ainus selles arvestuses, oli Jaan-Aleksander Rooda poolt katsetele toodud Assar (isa Agent 787 E), keda esitati lisaks käekõrval ja vabaliikumise ning -hüppele, täiendavalt saduldatult ratsaniku all. Kõljala Talli ratsutajate esinemine hobukadrilliga võeti publiku poolt soojalt vastu. Täname Kristine Järsku eesti hobuse kasvatajate võõrustamise eest, täname hobuse omanikke ja esitajaid ning kindlasti kõiki ratsutajaid, kes hobustega esinesid! Protokolliga saab tutvuda SIIN. Aretusalane lühikommentaar ja pildid hobustest on lisatud.

 

Eesti tõugu täkud,
2013 sünd
 
   

1. Asur (isa Atvar 797 E)

- väiksemapoolne, väga ilmeka peaga ja harmoonilise kehaehitusega, kuivad, korrektse seisuga jalad. Noor täkk on veel kujunemisjärgus, kuid eeldused aretuses kasutuseks on head.

Foto: Andreas Pernits

2. Ever (isa Eber 837 E)

- väga sarnane täkk oma isaga nii seesmiste kui väliste tunnuste poolest. Tüüpiline Eni liini esindaja. Nn ´´raam´´ ristkülikukujuline, hea ülajoon, ja hästi tugevalt liitunud hobuse ees-, kesk- ja tagaosa. Veidi pikema seljaga. Hästi tugevate ja kuivade jalgadega täkk näitas häid liikumisomadusi nii sammus kui galopis. Tüüpiliselt Eni liini esindajatele on nõrgem allüür traav. Täkk on vajalik hoida Eni liini jätkamiseks.

3. Robinson
(isa Rüütel 838E)

- nn´´sportlikuma´´ tüübi esindaja, kellest on oodata tulevikus isale väärikat järeletulijat. Tema töötahe, tasakaalukus, liikumis-ja hüppeomadused on silmatorkavad. Nii nagu täku isa Rüütel 838 E arenes lõplikult välja nelja aastasena, nii ka Robinsoni juures loodame, et juurde tuleb nii rinnasügavust kui laiust, paraneb käigu laius sammus.


4. Rokenroll
(isa Rool 853 E)


- väga hea tõutüübi ja kehaehitusega noortäkk. Seesmiste omaduste poolest paistis silma oma tasakaalukusega. Kuiv ja tugev konstitutsioon, hea ülajoon, küllatki pikad ja längus õlad. Esijalg korrektse seisuga, veidi pikema ja pehmema sõrgatsiga. Põhiallüüridest on tugevam traav, kus ta näitas head takti, elastsust ja tasakaalu.Samm on õige taktiga, korrapärane,kuid veidi kiirustav. Galopp elastne. Vabahüpetel soovitud rohkem aktiivsust ja hüppele pealeminekut.


 

5. Romero
(isa Ralf 824 E)

- väga hästi arenenud ja tugeva luustikuga täkk. Üks parema interjööriga hobune - tasakaalukas, tähelepanelik, piisava temperamendiga, mis väljendus nii näituse väljakul kui liikumisel areenil. Eksterjöör- soovitud on veidi väiksem ja ilmekam pea. Tugevad jalad. Hea samm ning hüpe stabiilne ja tugev. Märkida tuleb liikumise mõningat jäikust, kiirustamist ja seotust.

6. Tostan (isa Teik 809 E)

- väga hea tõu-ja sugupooletüübiga täkk, kelle juures hinnati kõtgelt nii seesmisi, kui väliseid tunnuseid. Kehaehitus kooskõlaline ja sobivate proportsioonidega, kuiva konstitutsiooniga  ja hea lihastikuga. Selg võiks olla tugevam. Allüürid head, kuid noorele hobusele iseloomulikult veidi ebastabiilne. Kohati oli märgata kiirustamist ja takti muutust.


 

7. Tron
(isa Voore Tintin 869 E)


- väga hästi arenenud tõutüübi, kehaehituse, allüüride ja seesmiste omadustega täkk. Jalgade seis korrektne, kuid on märgata pikka, veidi pehmevõitu sõrgatsit.

8. Assar
(isa Agent 787 E)


- hästi tüüpiline 4-aastane täkk, keda soovitame kindlasti kasutada sugutäkuna.Kuiv, tugev ja kooskõlaline kehaehitus, tugevad jalad.Häid liikumisomadusi näitas täkk nii käekõrval, vabaliikumisel kui ka ratsaniku all. Väga õppimisvõimeline.
Eesti tõugu märad,
2012. aasta sünd
 

9. Rumba (isa Rodeo 726 E)


- väga hea tõu-ja sootüübiga mära. Nii hobuse interjöör kui eksterjöör on silmapaistvad, veidi pikem lanne ja tühimik. Allüürid eesti hobuse kohta väga head. 


 

10. Raia (isa Remark 858 E)

- hästi kompaktne ja tiheda kehaehitusega mära. Korrektse jalgade seisuga, käigu juures märgata ``kerimist``., eriti sammus. Samm on märal hea, traav parem kui hea, ja galopp hea. Sammus ja traavis oleks soovinud rohkem elastsust ja nõtkust.
11. Raja Teele
(isa Romeo 734 E

- hea tõutüübiga, veidi madalajalgsem 3 aastane tiine mära näitas suurepäraseid sisemisi omadusi- tasakaalukas, tähelepanelik, töötahteline. Nn´´raam`` ristkülikukujuline, hea ülajoon, sügav rinnakorv koos piisava kumerusega, tugev libajas laudjas. Sammule ja traavile sooviks juurde avarust.
12. Tea (isa Teik 809 E)

- tulevikus kindlasti väga hea sugumära, kõik tunnused hinnatud väga hästi. Liikumisel veidi kannaliigese aktiivsemat tööd ootaks, üldmulje märast väga hea.

13. Reeda
(isa Remark 858 E)


- nn kergema ja sportlikuma tüübi esindaja, väga head suured silmad, tähelepanelikud kõrvad annavad viiteid tema heale interjöörile. Eksterjöör ja liikumisomadused head. Kuiva kehaehitusega, lihastik veel rahuldav. Kindlasti hea mära ratsaspordiks või sugumärana.

14. Rosella
(isa Raket 840 E)

- väga kõrgelt hinnatud mära kõikide tunnuste osas. Liikumised korrektsed.

15. Vekseelia
(isa Veksel 823 E)

- lähisugulusaretusega saadud mära on hea kehaehitusega, veidi madalajalgsem. Allüürid korrektsed, aga võiks olla elastsemad.

16. Tiiva
(isa Teik 809 E)


- üldmulje märast hea. Tugev, kuiv konstitutsioon, proportsionaalne keha, tugevad ja õige asetusega jalad. Head allüürid, kannaliigese töö võiks veidi aktiivsem olla.