Tallinna ringkonnakohus edastas 7.mai koostatud kohtuotsuse, millega jäeti

        MTÜ Eesti Raskeveohobuse Selts apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu

        29.novembri 2013. a otsus haldusasjas nr 3-13-987 muutmata.

        Otsus