19 ja 20 novembril kohtusid Maria talus EHS-i haruseltside juhatuse liikmed ja pidasid koos koolitaja Dali Kasega nõu, kuidas EHS saaks veel paremini oma liikmeid teenindada ja täita oma peamisi funktsioone hobusekasvatajate jaoks.

 

 

Esimesel päeval tehti kokkuvõtteid tehtust ja tänaseks saavutatust ning analüüsiti seda, mis meil on hästi ja mis halvasti, mis puudu ja mis üle. Kui olukord oli kõigile kohalviibinutele selgemaks saanud ja õhtusel vabamas vormis arutelus jõuti teha ka kokkuvõtteid kaugemast minevikust, siis teisel päeval sõnastati ja täpsustati EHS-i eesmärgid tulevikuks. Kogu seminari lõpuks tehti ka väga konkreetsed tegevuskokkulepped ja määrati erinevate sündmuste ja valdkondade eest vastutavad isikud. Kuna seminaride päevad olid väga intensiivsed ja küsimusi, mis läbirääkimist vajavad oli palju ei jõutud kõikidele küsimustele lõplikke vastuseid ja lahendusi sõnastada. Seega lepiti kokku ka töögrupid, kes hakkavad nende küsimustega edasi tegelema.

Kokkuvõtvalt oldi väga rõõmsad toimunud seminari üle, et saadi omavahel paljud asjad läbi räägitud ja mitmed segased küsimused said selgelt sõnastatud vastused. Kõik olid ühisel meelel, et seesuguste seminaride toimumine peab muutuma traditsiooniks, et iga aasta lõpus saavutatu üle kokkuvõtteid teha ja koostada ühiselt plaane edaspidiseks.

Suur tänu kõigile, kes leidsid aega ja jaksu ühisel mõttetalgul osaleda.

Maario Laas

EHS –i juhatuse nimel