20. augustil toimusid Tori Hobusekasvanduses tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed. Kohtunikele esitati neli täkku ja kaks mära tõuraamatu TA osast ning kuus täkku ja viis mära tõuraamatu TB osast.

Finaal-jõudluskatsetel hinnati parimaks kahe aastaseks tori tõugu märaks täku Aachen 13 739 T järglane Alice, aretaja Jüri Patune ning parimaks täkuks  täku Opaal 13 697 T järglane Oppar, aretaja Andres Kallaste.     Protokoll   

 

 

 

 

Hindamiskomisjonile esitati 17 noorhobust. Tori hobuste tõuraamat on kaheosaline ning hinnang anti  eraldi tori hobuste universaalse suuna ja aretussuuna hobustele.  Universaalse suuna noorhobustest hinnati neli täkku ja kaks mära. Parima noore täku, raudja värvusega Vihuri (isa Vahur 13 647 T)  on kasvatanud Kaja Väärsi Valgamaalt.

Fotol: VIHUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: HEIMTHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parimaid  noori märasid  hinnati I auhinnaga, ringis oli Varus 13 617 T järglane Varunessa, kelle aretaja on  Rein Haggi Raplamaalt ja Alice Sukahärma-Märdi talust Viljandimaalt, keda ühtlasi tunnustati parima noore tori tõugu mära 2013 tiitliga.

Fotol: VARUNESSA ja ALICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aretussuuna osas, kus on suurem komponenttõugude kasutuse osakaal, oli arvukamalt hinnatavaid  tori tõugu noori hobuseid. Aretussuuna parimate noorte märade selgitamisel konkureerisid parima tiitlile OÜ Topi talu (esindaja Andres Vaan) aretusest Prangli ja Kalmer Visnapuu aretatud Pipar, täkkude Pariis 13 761 T ja Preester 13 603 T järglased. TB arvestuse parima noore mära tiitliga tunnustati Kalmer Visnapuu aretatud mära Pipar.

Fotol: PIPAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täkkude arvestuses hinnati kahte täkku kõrgema auhinnaga – Opaali järglast täkku Oppar ning Aacheni järglast Aadenit, mõlema aretaja Andres Kallaste. Hea tõutüübiga täkkudest näitas Oppar elastset liikumist ning hüppetalenti, tunnustuseks tiitel Parim tori tõugu noor täkk 2013.

Fotol: OPPAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tori tõugu noorhobuste hindamist jälgisid  huviga tori hobuste kasvatajad Soomest ja Ukrainast.

Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu poolt anti eriauhind Minni Mangmanile mära Carmella esitamise eest katsetel. Eriauhinnad kuulusid Kaja Väärsile ning perekond Mikkusele Lääne-Virumaalt.