C.R.Jakobsoni Talumuuseumis toimusid 10. augustil eesti tõugu noorhobuste  finaal- jõudluskatsed ning selgusid tõu parimad noorhobused kahe aastaste täkkude ja kolme aastaste märade arvestuses. Hinnati 16 noorhobust.

2013 aasta parimaks nooreks eesti tõugu täkuks osutus REIMS, parimaks nooreks märaks RELLA II.

Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu auhindadega tunnustati parimaid hobuse esitajaid, kelleks sel korral olid Anu Pärisoo, Katri Kuris ja Madis Noor.

Publiku auhinnad andis üle Tiiu Toots, lemmikuteks osutusid Kolgaküla Tall OÜ kasvandikud Rella II ja Rips.

Tänusõnad jõudluskatsete korralduse eest kuuluvad Maila Kukele ja tema abilistele ning Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi rahvale.     

Protokoll

Kuue hinnatud täku seas oli kaks täku Teik 809 E järglast, teised noored täkud olid vastavalt Raksel 725E, Anakee 720 E, Rall 729 E ja Viks 708 E järglased. 

Parimaks nooreks eesti tõugu täkuks tunnustas hindamiskomisjon  täku REIMS, aretaja ja omanik Tiiu Toots. Reims on täku Ralf täisvend, tema vanemad on Rall ja Vami. Parim täkk saavutas kõrgema auhinna.

Fotol: parim noor eesti tõugu täkk REIMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I auhinna saavutanud täkud olid kõik võrdväärsed, paremad olid täku Teik 809 E järglased Terk ja Teivo Pihtla Hobusekasvandusest, Raksel 725 E järglane Rips Kolgaküla tallist ning Anakee 720 E järglane Aero Taimi Usina aretusest. Arenguruumi on täku Viks 708 E järglasel Vermut, seekord ühtlik kõigi tunnuste osas ning hinnatud II auhinnaga.

Fotol: RIPS vabahüpetel, aretaja Kolgaküla Tall OÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: AERO, aretaja Redesmar OÜ

Fotol: VERMUT, aretaja Hilmar Kohv, omanik Horse OÜ

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanemate täkkude  hindamise ringis osales  kaks täku Trevor 739 E järglast, kolme aastane Timber ning viie aastane täkk Trikk, mõlemad Ene Kurrikoffi kasvatatud ning saavutasid I auhinna. Huvitavad hobused, kelle tuleviku võib siduda ponispordi ja miks ka mitte aretusega.

Parim eesti tõugu kolme aastane mära RELLA II on aretatud Harjumaal  Kolgakülas Roomet Vahtrase poolt. Võitja mära on Raksel 725 E järglane. Tasavägises konkurentsis  tunnustati kõiki noori märasid I auhinnaga. 

Fotol: parim noor eesti tõugu mära 2013-RELLA II vabahüpetel, aretaja Roomet Vahtras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikson 836 E järglaseid oli finaalis kaks- Grete Viljaste aretusest Eloria ning Jaan Endriksoni Erika, mõlemad suurepärase tüübi, käigu ja hüppega hobused.

Fotol: ELORIA, aretaja Grete Viljaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: ERIKA, aretaja Jaan Endrikson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Pärisoo aretatud Voore Tarapita, täku Tommi 698 E järglane, on tugeva kehaehitusega, heade jalgade ja väga hea traaviga noorhobune.

Ühtlikult hea kehaehituse, liikumise ja üldmuljega iseloomustati Voore Treiat, aretaja Anu Pärisoo ja omanik Moonika Arras.

 Angela Noore kasvatatud Teevi, isa Teik 809 E, paistab silma väga hea tõu-ja märatüübiga, hobune näitas oma andekust vabahüpetel.

Suurejoonelisel eesti tõugu märal Villa hinnati tugevamalt tema tüüpi, kehaehitust ja  liikumist,hobune on Vaks 696 E järglane.

Fotol: VILLA, aretaja Tihuse Hobuturismitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täku Rikoshet 783 E järglane Revita on väga hea tõutüübiga, arenev noor mära, kõrgema hinnagu sai tema allüüridest traav. Villa ja Revita on aretatud Tihuse Hobuturismitalus  Muhumaal.

Fotol: REVITA, aretaja Tihuse Hobuturismitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aini ja Arvo Sarrapiku aretatud noor mära Velektra on täku Veksel 823 E järglane, ponisporti sobivale hobusele iseloomuliku  heade liikumisete ja hüppega.