VI Araabia hobuste päev toimus XXII Eesti Talupäevade raames Jänedal, Lääne-Virumaal. Kohutunikuks oli palutud rahvusvahelise kategooria araabia hobuste kohtunik Mateusz Jaworski Poolast.

Kohtunikule esitati 12 hobust, neist 11 araabia täisverelist ja 1 araabia ristand. Näituse üldvõitjaks krooniti ja parimaks araabia hobuseks tunnistati teist aastat järjest Maie Kukele kuuluv mära VIRGINIA.

Tulemused

 

 

 

 

Tänavune ja järjekorras kuues Araabia Hobuste Päev toimus sekord Jänedal korraldatud XXII talupäevade raames . Talupäevad tõid Jänedale kokku hulga publikut, kellele araabia hobuste kasvatajad suurima heameelega oma hobuseid demonstreerisid.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt ülesseatud näituseringis toodi esmalt publiku ette eesti kohalikud tõud: eesti hobune, tori hobune ja eesti raskeveohobune. Krista Sepp tutvustas hobuseid, kasvatajaid ja rääkis nende tõugude aretustööst.

Kohalike tõugude tutvustuse järel alustati araabia hobuste näitusega. Kohtunikuks oli sel aastal palutud rahvusvaheline ECAHO atesteeritud näitusekohtunik Mateusz Jaworski.

Esimeses klassis esitati araabiaverelisi ristandhobuseid. Selles klassis oli tänavu vaid üks esineja, tõuraamatusse mittekuuluv araabia hobune GALAXY, omanik ja kasvataja Martin Kivisoo Muhumaalt. Galaxy teenis kohtunikult tublid 82 punkti.

Teises, ruunade klassis, esitlesid omanikud kaht ruuna. Kohtuniku ette toodi seistmeaastane NILSSON, kasvataja Margit Rändur, omanik Egle Kalev, ning vaid aastane RASHID, kasvataja Mariana Aasmaa, omanik Katrin Liiv. Nilsson on kogenud kestvushobune, ning avaldas muljet just oma hästiarenenud lihastikuga. Näituse pesamuna, aastane Rashid esindas vast kõige rohkem show-hobuse tüüpi. Nende kahe väga erinevas vanuses hobuse võrdlemine oli kohtunikule kahtlemata paras pähkel. Klassivõitjaks kuulutas kohtunik siiski Nilssoni 86 punktiga.

Kolmandaks klassiks oli noorte märade klass, mis oli üks arvukamaid nagu eelnevatelgi aastatel. Kohtuniku ja publiku ette toodi kolm ühe- kuni kolmeaastast mära: 2-aastased VAYHBAT, kasvataja Katrin liiv, omanik Sanna Turu ja ABELLAMY, kasvataja ja omanik Elle Lassi, ning 3-aastane AMURAAŽ, kasvataja ja omanik samuti Elle Lassi. Amuraaž teenis kõrgeimad tüübi- ja liikumise hinded ning krooniti ka parimaks nooreks märaks 89 punktiga.

Noorte täkkude klassis oli tänavu vaid kaks osalejat, 2-aastased täkud JASIM EL AWRAH, kasvataja Astra Nilk, omanik Lilian Schönberg, ning AMAL EL AWRAH, kasvataja ja omanik Astra Nilk. Eelmise aasta noorte täkkude klassi võitja Jasim El Awrah ei korranud oma eelmise aasta edu, kohtunik hindas kõrgemalt Amal El Awrah kergust ja ilusat pead ning kaela ja Amal El Awrah kuulutati ka parimaks nooreks täkuks tubli 87 punktiga.

Järgmiseks toodi näituseringi täiskasvanud märad, keda oli tänavu esitamiseks toodud kolm: eelmise aasta parim noor mära, 4-aastane  VANDAH EL ARYES, kasvatatud Austrias, omanik Ines Beilmann, samuti 4-aastane ATRILLO, kasvataja Elle Lassi, omanik Laura Nahkor, ning 13-aastane eelmise aasta parim araabia hobune VIRGINIA, kasvataja Kalju Künnapu, omanik Maie Kukk. Vandah El Aryes sai väga kõrged hinded tüübi ning pea ja kaela ehituse eest, kuid pidi siiski taganema Virginia ees, kes sai näituse kõrgeima hinde-19 punkti just pea ja kaela eest.  Virginia kordas oma eelmise aasta tulemust ning kuulutati 88,5 punktiga märade klassi võitjaks.

Täiskasvanud täkkude ringis oli sel aastal esitatud vaid üks täkk, Austrias kasvatatud ja Ines Beilmannile kuuluv 4-aastane MR ASSALAAM. Enne näituseringi jõudmist otsustas Mr Assalaam mõnda aega Jäneda asulaga tutvuda, ning oli esituse ajal üle erutunud ja ilmselt ei suutnud teha oma parimat esitust, kuid teenis kohtunikult siiski 84 punkti.