Lp. Hobusekasvataja ja -omanik!

Olete oodatudosalema seminaril
Hobune hoiab karjamaad, karjamaa hoiab hobust,
mis toimub neljapäeval, 13. juunil algusega kell 11
Harjumaal Kuusalu vallas Leesi rahvamajas.

Seminar on mõeldud eeskätt hobuste ja karjamaade omanikele ning  teemade ring käsitleb hobuse heaolu, karjamaade korrashoidu, looduslike rohumaade toiteväärtust, karjatamise turvalisust. Ettekandjad on Soome põllumajanduse ja toidutööstuse uurimuskeskuse (MTT) juhtivad teadlased.

Päevakava:

Karjatamine osana hobuse- ja maastikuhoiust- Markku Saastamoinen

Kas karjamaal jätkub piisavalt sööta – lisasöötmise vajadus- Susanna Särkijärvi

Hobuse tervis ja tema ohutuse tagamine karjamaal – Marianna  Myllymäki

Koosluste taastamine ja hooldamine Lahemaa rahvuspargis– Tõnu Laasi, maahoolduse spetsialist

Tõlge eesti keelde.

Ettekannetele järgneb tutvumine ümbruskonna looduslike karjamaadega.

InnoEquine-projekt ja EHKÜ juhatus