Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aastakoosolek 2012Reedel, 20.aprillil leidis aset Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolek. Koosolekul kanti ette seltsi 2011.aasta tegevusaruanne, revisjonikomisjoni aruanne, arutleti ning kinnitati säilitus-ja aretusprogrammide muudatusettepanekud; tutvustati Seltsi 2012 a. tööplaani ja eelarvet, LEADER programmi toetusvõimalusi. Ettekande poollooduslike koosluste hooldamisest tegi pikaajaline eesti tõugu hobuste kasvataja Aleksei Lotman. Päev möödus toimekalt nii koosolekul toimunud aruteludes kui pärast Maamessi külastades.
Hobusekasvatajate seltsi tegus nädalalõpp Tarumaal

Aprilli kolmandal nädalalõpul võis suurt osa Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) liikmeist kohata Tartumaal, 20. kuupäeval peeti maaülikooli aulas seltsi liikmete üldkoosolek, 19 -21. aprillini tutvustati maamessil Eesti kolme ohustatud hobusetõugu.

Kui korraliste päevakorra punktide: möödunud aasta tegevus- ja revisjonikomisjoni aruanded, käesoleva aasta eelarve ja tööplaan, arutelu kulges tavakohase ettepanekute ja arusaamise õhkkonnas, siis teiste päevakorra punktide osas avaldati juba elavalt arvamusi.

Nii tehti ettepanekuid viia säilitus-ja aretusprogrammidesse muudatusi, mis koosolekul ka kinnitati, edasi arutati ja jagati vastastikku kogemusi saamaks Euroopa Komisjonilt toetusi Leader programmi raames.

Suurt huvi pakkus koosolekulistele ka seltsi liikme Aleksei Lotman ettekanne poollooduslike koosluste hooldamisest Eestis.

Tori hobusetõu kasvatajate pöördumine

Mõnevõrra ootamatult tõstsid tori hobusetõu kasvatajad üldkoosolekul üles küsimuse, mis seondus MTÜ Vana – tori hobuse ühing (VTHÜ) tegevusega ja ühingu taotlusele viia sisse eraldi tõuraamat niinimetatud vana tori hobuse jaoks.

Tori hobuse kasvatajate muret väljendas Eve Haggi, kes selgitas, et vanatüübiliste puhasaretatud tori tõugu sigimisvõimeliste hobuste arv on niivõrd väike, et jagada neid veel omakorda kahe tõuraamatu vahel pole mõistlik. 

„Enamgi, VTHÜ aretus- ja säilitusprogramm räägib enne 1945. aastat loodud tori hobuste populatsiooni genofondi ja tõutüübi säilitamisest. Tõu omaduste kirjeldus VTHÜ vastavas programmis ei ühti aga nende põhimõtete ja näitajatega, mille kinnistamisega töötati kuni 1945. aastani tori tõu aretuses,“ põhjendas Haggi, toetudes „Tori Hobuste Riikliku Tõuraamatu“  I köitele, mis on välja antud aastal 1951. 

Haggi oli arvamusel, et VTHÜ programm ja sellele lisanduda võiv tõuraamatu pidamise õigus võib viia valdavaks 1950-1970. aastatel valitsenud rasketüübilise tori hobusetõu. 

Koosolekul alanud arutelu tulemusena töötati välja pöördumine Veterinaar- ja toiduametile ning Vabariigi põllumajandusministrile Helir-Valdor Seederile ning Riigikogu maaelukomisjonile, mille sisu väljendab kõige paremini üks lõik pöördumisest: „Kui seda (tori hobusetõugu) veel jagada kahe aretusseltsi tõuraamatute vahel, siis mõjub see tõule kindlasti hävitavalt.“ Pöördumise toetuseks otsustati koguda allkirju.