Kuulutuse esitaja ees- ja perekonnanimi
Telefon
E-post
Posti aadress

Soovitava hobuse iseloomustus ja oskused
Kuulutuses avaldatav ostja nimi ja kontaktandmed