Rootsi kolme kodumaise tõu- rootsi ardenni, põhja-rootsi veohobuse ja gotland russi ehk gotlandi ponide täkkude näitus leidis aset traditsiooniliselt märtsi teisel nädalavahetusel Grevagardenis. Üle tuhande aretaja ja huvilise oli igal päeval hommikul 9-st õhtuni kohal, kolmest tõust oli kohal enam kui 100 täkku.
Eesti Hobusekasvatajate Seltsi delegatsioon osales kevadisel aretajatele mõeldud suursündmusel Grevagardenis Rootsi Ardenni Kasvatajate Ühingu kutsel teistkordselt. Sel aastal olid kogemusi vahetamas EHS eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi juhatuse liige Boris Razumov, Seltsi liikmed Jüri ja Helena Käosaar, Liina Lasn, Maie Kukk, Krista Sepp ja Hans-Kristjan Kallaste.
 


 


Pildil: Parim 3 aastane täkk Bolon
Kuna rootsi ardenni tõug on oluliselt mõjutanud eesti raskeveohobuse kui tõu arengut, siis on ka meie raskeveohobuste kasvatajad huvitatud just selle tõu olukorrast ja aretuse suundadest.
Rootsi ardenne on tõuraamatus üle 6000, varssu sünnib aastas 250 ümber ning tunnustatud täkke on aasta keskmiselt 75 kuni 80. Aukartustäratav on ardennikasvatajate arv, ühingul on 900 liiget. Suurem osa aretuspopulatsioonist paikneb just Grevagardeni lähistel Skara kommuunis ning sellega piirnevates kommuunides.Täkude omanike huvi täkku katsetada mõjutab riigipoolne toetus täkuprogrammi näol, kus täkku tuleb kolmes etapis toimuvatel katsetel esitada.

Seekord olime kohal 11 ja 12. märts. Esimene päev esitati nelja aastaseid ja vanemaid täkke maneezis ja kõval pinnal. Nelja aastaste täkkude seas andsid tooni täku Akvavit järglased ning ühtlasi oli meil võimalus näha konkursi hobuste kõrval ka Akvaviti ennast, tema koht oli tunnustusringis. 2004. aastal sündinud täkule omistati Supereliit-tiitel. Lisaks tunnustati veel kahe vanema täku aretajaid, vaatamata sellele, et täkud ise on juba surnud, kuid küllap seda kõnekamad on siis järglased. Nelja aastaste täkkude parima esituse tegi eelmise aasta võitja täkk Rufus.
Samal päeval toimusid rakendikatsed maastikul, hobuste tervise- ja identiteedi kontroll ning mõõtmine. Üldjoontes sarnastel rakendi-maastikukatsetel osalsid kõigi kolme tõu esindajad. Ardennid läbisid ca 500 m raja neljateljelise vankriga, mille kogukaal ulatus 900 kg-ni.
Hinnati viit kriteeriumit 10- punkti süsteemis – ette-ja lahtirakendamine, käigu-ja veotehnikat sõidu ajal, seisu, taandust ning temperamenti, koostööd ja kuulekust. Peale rakendikatseid toimus väike show maneezis, kus ardennid tõestasid ennast western-hobustena ning vabaja hobustena, kes oma kaaluka kogu panevad ratsasõidul liikuma pehmelt ja elastselt noorte tüdrukute juhtimisel.
Ardennikasvatajate rahvusvaheline seltskond kutsuti esimese päeva õhtul Skövde Billingeni hotelli õhtusöögile. Osalejaid tervitas ühingu president Lennart Gustavsson. Eesti hobusekasvatajatele kingiti rootsi ardenn - puidust ja rootsi lipuvärvides lindiga. Saime kutse rahvusvahelisele konverentsile 3-5.august 2018 Flyinges, Rootsis.


Teine päev kuulus 3- aastaste ardenni täkkude esitamisele kolmes ringis, kokku 24 täkku. Esitatud täkkude paremik oli väga ühtlane ja kindlasti andis see aastakäik hea täienduse sugutäkkude koosseisu. Samas oli täkke, kes olid nõrgema lihastusega, veidi pehmema seljaga, pikema nimmega, lühema laudjaga, jalgade poolel esines pehmet sõrgatsit, püstist jalaasetust, püstist kapja. Liikumise hindamisel jäi silma rootsi ardennide hea samm.
Näituse tšempioni lindi ja karika võitis sel aastal raudjas täkk Bolon, täku Rubon järglane. Võrreldes teistega oli võitja harmooniline täkk, hea lihastusega ning veidi pikema seljaga, heade jalgadega ning meeldiva temperamendiga.
Rootsi ardenni kasvatajaid külastasime kahes talus, mõlemas olid hobuste koplinaabriks lihaveised.
Programmi ja kontaktide eest kuulusid tänusõnad Rootsi Ardenni Kasvatajate Ühingu tegevsekretärile Jan-Sivert Antonssonile.

Tulemusi kajastab Rootsi Ardenni Kasvatajate Ühingu koduleht www.ardennerforeningen.nu
Päeva jäädvustasid pildis ja videos Liina Lasn, Boris Razumov ja allakirjutanu. Vaata lisaks www.eestiraskeveohobune.ee